Eerder werden al vraagtekens gezet door drs. P. J. Vergunst (zie hieronder), algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, en het Nederlands Dagblad waarschuwde in een hoofdredactioneel commentaar RefoAnders en Onze Weg dat 'wie betaalt, bepaalt'.

Minister Plasterk heeft inmiddels gezegd als zou blijken dat de stichtingen van plan zijn om met de subsidies projecten op te zetten waarmee men homo's wil 'genezen', de subsidie onmiddellijk ingetrokken wordt. De minister hoopt wel dat RefoAnders en Onze Weg op termijn ook homoseksuele relaties bespreekbaar helpen maken in orthodox-christelijke kring.

---

'RefoAnders: sla subsidie af!'

EERDER 26-11-2008 | De Christelijke homo-organisatie
RefoAnders krijgt nu ook vanuit Christelijke kring kritiek op de subsidie die de stichting gaat ontvangen van minister Plasterk. Drs. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, schrijft in huisblad De Waarheidsvriend dat RefoAnders "beter geen subsidie had kunnen aanvaarden".

Vergunst vindt volgens het Gereformeerd Dagblad dat "de acceptatie van de subsidie niet getuigt van wijsheid en voorzichtigheid". Hij doelt op de subsidie die die RefoAnders krijgt van minister Plasterk en dat de minister op die manier invloed uit kan gaan oefenen op hoe RefoAnders haar werk doet.

'Subsidie is politiek drukmiddel'

Vergunst: "Het is zo helder als glas dat de minister met dit royale financiële gebaar een politiek drukmiddel gebruikt om zijn visie op homoseksualiteit meer ingang in orthodox-christelijke kring te doen vinden. Hebben christelijke organisaties voldoende zicht op het kader waarin deze minister zijn handtekening onder een bankoverschrijving zet?” En hij noemt het dan ook "heel onverstandig” dat een orthodox-christelijke vereniging subsidie in het kader van de nota Gewoon Homo Zijn aanneemt.

"We hebben het geld van de onderwijsminister niet nodig en moeten zijn subsidie niet willen gebruiken, omdat zijn ideeën over de bedoeling van deze subsidie haaks staan op wat Gods Woord ons als de weg wijst. Ik noem de aanvaarding ervan door diverse stichtingen in ethisch opzicht niet aanvechtbaar, maar vind die acceptatie niet getuigen van wijsheid en voorzichtigheid.”

Vergunst vindt het ook raar dat Plasterk geen kritiek krijgt van Alexander Pechtold, die anderhalf jaar geleden wel minister Rouvoets beslissing om geld aan Youth For Christ te geven, aanviel.

Lees ook:
» RefoAnders krijgt 84.000 euro
» RefoAnders: homo's geen relatie