"Met zijn algemeenheden ontwijkt de minister een antwoord op de vraag hoe in deze concrete gevallen de afweging tussen botsende grondrechten en het algemeen belang van de volksgezondheid zou kunnen uitvallen. Het ontbreken van informatie over de concrete voorvallen, maakt het ook onmogelijk om te beoordelen of het onderzoek van de Inspectie afdoende is geweest", zo oordeelt het COC over Klinks houding.

Yvette Lont

De organisatie verwijst naar de omstreden politica Yvette Lont, zelfverklaard tegenstander homoseksualiteit en aangesloten bij een kerkgemeente die aan healings doet: "Hoe zit het bijvoorbeeld met de homo/hiv-healings die door Yvette Lont gegeven worden? Ze treedt dan op als gebedsgenezeres, maar ze biedt die healings aan via de website van het therapeutisch centrum waar ze directeur van is. Het is daarom ook niet uitgesloten dat ze ook onder haar cliënten werft voor haar healings', zegt Wouter Neerings, voorzitter van COC Nederland.

"Die vermenging van functies verontrust ons, daarmee kan Lont in strijd handelen met de wet, maar het is niet duidelijk wat het onderzoek van de Inspectie hierover heeft opgeleverd."

"Als minister Klink geen toezicht wil houden, dan moeten de gemeente Amsterdam, GGD en Aidsfonds hun verantwoordelijkheid maar nemen", aldus Neerings. Hij doelt erop dat deze drie-eenheid samen ook een oog in het zeil zou kunnen houden.

---

Minister Klink ziet geen aanleiding om hiv-healings verder te onderzoeken
09-12-2008 |
Nieuws

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft onvoldoende aanknopingspunten gevonden om onderzoek te doen naar de hiv-healings die worden uitgevoerd tijdens gebedsbijeenkomsten van pinkstergemeenten in Amsterdam. Dit schrijft minister Ab Klink van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Klink (foto) zijn er te weinig aanwijzingen die er op duiden dat healings aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van anderen veroorzaken.

Genezing

Bij de healings wordt hiv-patiënten wijs gemaakt dat ze genezen zijn. Ze stoppen hierdoor vaak met hun medicijnen. Ook kan het voorkomen dat ze weer onveilige seks gaan hebben en hierdoor alsnog mensen besmetten. De gemeente Amsterdam en het COC hebben bezoekers opgeroepen om aangifte te doen bij Justitie.

Eigen keuze

Minister Klink: "Patiënten hebben in beginsel het recht om te kiezen welke zorg zij wensen te ontvangen en van wie. De zorgverlener kan daarmee ook een alternatieve zorgverlener zijn. De keuzevrijheid betekent echter ook dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor zowel de keuze die zij maken als de wijze waarop die keuze tot stand komt."

Omdat er onvoldoende aanknopingspunten zijn, gaat men niet verder met het onderzoek.

Lees ook:
» 'Hiv is niet te 'healen'