De Civil Union Review Commission had als taak om te onderzoeken wat precies de koers van de staat New Jersey zou moeten zijn als het op huwelijkswetgeving aankomt. Hun bevindingen werden deze week gepresenteerd, en de belangrijkste daarvan was dat de nu twee jaar oude wetgeving rond het geregistreerde partnerschap van de staat niet genoeg is om homostellen een gelijke behandeling te garanderen.

Onduidelijkheid moet duidelijk

"Deze commissie vindt dat de aparte categorisatie zoals die vastgesteld is in de Civil Union Act, uitnodigt en aanzet tot het ongelijk behandelen van paren van gelijk geslacht en hun kinderen," zo staat in het rapport van de commissie. Dat houdt simpelweg in: de wetgeving moet beter. De dertien leden van de commissie kwamen unaniem tot hun uitspraak. Bovendien vond de commissie dat een geregistreerd partnerschap wettelijk gezien lang niet zo helder is als een huwelijk.

Zo gaf de commissie voorbeelden van homostellen waarbij een partner een zieke geliefde niet op mocht zoeken in het ziekenhuis omdat men niet formeel 'getrouwd' was, maar ook voorvallen waarin partners in geval van ziekte geen beslissingen voor hun geliefden konden nemen omdat hun partnerschap in zulke gevallen niet zou volstaan. Om dat op te lossen zou een 'homohuwelijk' uitkomst bieden, zo stelt de commissie.

Discussie op gang

Het rapport heeft in ieder geval in de senaat van New Jersey een discussie aangewakkerd. Tegenstanders van het 'homohuwelijk' beweren dat de commissie vol zat met voorstanders van het 'homohuwelijk', terwijl de voorstanders zelf erop wijzen dat de commissie precies gelijk was verdeeld: zes voorstanders, zes tegenstanders en één persoon die 'met kanttekeningen' naar het opengestelde huwelijk keek.

De unanieme stem blijft daardoor opvallend, en de commissie hoopt dat de politci met argumenten naar de invoering van een huwelijk zullen gaan kijken.