Het Litouwse parlement is onlangs met een wetsvoorstel gekomen dat minderjarigen moet beschermen. Met deze wet wordt gesuggereerd dat homoseksualiteit en uitingen van homo's de ontwikkeling van minderjarigen in de weg kan staan.

Gevaar

"Deze wet kan ervoor zorgen dat alle positieve informatie over homoseksualiteit in de illegaliteit terecht komt. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld websites en films als Brokeback Mountain te verbieden maar ook discotheken, exposities, demonstraties en ander publieke evenement die met homoseksualiteit te maken hebben lopen gevaar. Ze zouden tenslotte 'gevaarlijk' zijn voor de jeugd", aldus een woordvoerder van homorechtenorganisatie Tolerant Youth Association.

Mild

Volgens verschillende politici in Litouwen is deze wet zelfs nog mild en is het nodig om strengere maatregelen te nemen. Zo stelde parlementslid Saudargas voor om bij de verkoop van computers de koper er op te wijzen dat ze een filter moeten laten aanbrengen om op deze manier "schadelijke informatie" bij hun kind vandaan te houden.

Het wetsvoorstel wordt hoogstwaarschijnlijk begin 2009 aangenomen. In oktober noemde de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen zijn eigen land nog "het meest homofobe land van de EU".