Op maandag 10 november moest de EO zich bij de commissie verantwoorden, omdat een student uit Groningen naar eigen zeggen door de EO was afgewezen en dus niet mee mocht doen aan het tv-programma omwille van zijn homoseksualiteit. De commissie voelt zich echter niet bevoegd om te mogen oordelen over de kwestie, onder meer omdat er geen sprake is van een arbeidsverhouding tussen de kandidaat en de omroep.Tolerantie

De Groninger zei in november te willen testen of de EO tolerant is tegenover homoseksuelen, terwijl hij zijn deelname ook als een uitdaging voor zichzelf zag. Volgens jurist Gijsbert Rietkerk van de EO vloeide de reden van afwijzing echter niet voort uit de christelijke identiteit van de omroep. Het was volgens hem puur een vakmatige en redactionele afweging van de programmamakers om de aanmelding van de homoseksueel naast zich neer te leggen.