Volgens hoofdredacteur Henk Krol zijn er veel reacties op de actie gekomen. "De uitslag van de bliksemenquête die we de afgelopen dagen hebben gehouden is onwaarschijnlijk helder. "

Van de meer dan 500 mensen die reageerden, vindt 90% dat CDA-minister Verhagen de diplomatieke vertegenwoordiger op het matje moet roepen. Samen met Frankrijk nam Nederland bij de Verenigde Naties het initiatief tot een verklaring tegen strafbaarstelling van homoseksualiteit. De verklaring is door 66 landen ondertekend.

Homofobie

De afgelopen weken volgde de ene anti-homoseksuele uitspraak van het Vaticaan op de andere. De aanleiding is overduidelijk: de openstelling van het burgerlijk huwelijk zoals bepleit door de SVGK. Dit Nederlandse initiatief krijgt wereldwijd steeds meer navolging.

Zelfs op de website van de rooms-katholieke kerkprovincie Nederland valt te lezen dat  “de Heilige Stoel als de dood is dat het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht een mensenrecht wordt. Dat zou betekenen dat de kerk zich niet meer ongestraft kan verzetten tegen het opengestelde burgerlijk huwelijk. Wij hebben de vrijheid niet te zondigen.Politiek en kerk

SVGK verbaast zich vooral over de politieke rol die het Vaticaan zich op deze manier aanmeet. Ook uitspraken als: "Homoseksualiteit is een groot gevaar voor het voortbestaan van het menselijke ras, net als klimaatverandering", zijn in het verkeerde keelgat geschoten. De SVGK vindt dat het nu tijd worden dat de wereld wakker wordt en dat de rol van het Vaticaan in de VN eens flink onder de loep wordt genomen.

Geen spreekrecht

Boris Dittrich, werkzaam als Gay Krant-columnist en werkzaam bij Human Right Watch in New York: "Geen spreekrecht meer voor de vertegenwoordigers van de paus. In plaats daarvan is een internationaal onderzoek naar de medeplichtigheid van het Vaticaan aan discriminatie van homo’s, vrouwen met gecompliceerde zwangerschappen en aidspatiënten eerder op zijn plaats".

De SVGK heeft inmiddels contact gezocht met diverse homobewegingen over de  hele wereld en gaat nu kijken welke stappen er gezet kunnen worden.