Jongeren die begeleiding krijgen van het jongerenloket Blink worden verwezen naar Gezonde Liefde, een particuliere organisatie die uitleg verschaft aan tieners over seks, relaties en gezondheid.

Conservatief

Volgens de SP gaat het hier om een van oorsprong Amerikaanse organisatie  met conservatieve, streng-christelijke normen en waarden die niet  in onze maatschappij passen.
                         
Kritisch

In de cursussen wordt gesproken over het huwelijk tussen man en vrouw als enige acceptabele relatievorm. Volgens fractievoorzitter Veerle Slegers (foto) hebben Nederlanders terecht kritiek op orthodoxe moslims wanneer die verschil maken tussen mannen en vrouwen of hetero's en homo's. Volgens haar moeten we "net zo kritisch staan tegenover andere organisaties die dezelfde ongelijkwaardigheid promoten. Ook als het christelijke westerlingen betreft."

Gezonde Liefde ontvangt voor hun werk subsidie van de gemeente en geld uit het wijkbudget. De SP wilt dat deze subsidies stop worden gezet.