Het verbod zou ook moeten gelden voor de ambtenaren die hier nu een uitzonderingspositie op hebben verkregen. In het reageerakkoord dat PvdA, CDA en ChristenUnie in 2007 sloten, staat dat een ambtenaar van de burgerlijke stand mag weigeren homo's of lesbo's in de echt te verbinden.   

Uitzondering

Tijdens het congres in maart bespreekt de PvdA een resolutie over integratie. Daarin staat dat de sociaaldemocraten nooit meer dergelijke afspraken over het sluiten van huwelijken zullen maken. Ambtenaren die inmiddels een uitzondering-positie hebben, mogen die echter behouden.

Privilege
Daar moet nu ook verandering in komen. Volgens de PvdA moeten deze mensen ook iedereen trouwen. "Het is niet uit te leggen dat zij een privilege krijgen en mogen houden om te discrimineren bij de uitoefening van hun mooie ambt", aldus gemeenteraadslid en initiatiefnemer Logtenberg.