De afkeer van homoseksualiteit schept zelfs een band tussen katholieken en moslims. Samen met de ayatollahs van deze wereld vormt de Paus een opmerkelijke coalitie tegen gelijke rechten voor homo’s. Of om precies te zijn tegen de lobby bij de Verenigde Naties om homoseksualiteit niet langer strafbaar te stellen. Als argument hier tegen wordt gebruikt dat bij gelijke rechten voor homo’s ‘sodomieten een geprivilegieerde groep dreigen te worden’.

In zo’n negentig landen in de wereld is homoseksualiteit nog steeds een strafbaar feit.


Wanneer je wordt betrapt op homoseksuele handelingen loop je dus een groot risico je voor de rechter te moeten verantwoorden en kans op boetes of gevangenisstraf. In zo’n twintig islamitische landen staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit.

Het Vaticaan heeft bij monde van aartsbisschop Celestino Migliore laten weten dat de doodstraf en lijfstraffen niet op de steun van de Rooms-Katholieke Kerk kunnen rekenen, maar dat het niet nodig is om dat formeel vast te leggen. Volgens de aartsbisschop zou dat negatief werken, omdat daarmee de druk op landen waar seks tussen homo’s strafbaar is toeneemt.

Tijdens bruiloften wordt er in kerken regelmatig geciteerd uit de Bijbel. Populair is dan 1 Korintiërs vers 13. Daarin staat dat de liefde groter is dan geloof en hoop. Daar staat niet bij dat dat alleen voor hetero’s geldt. En ik snap dan ook nooit waar de Paus, de ChristenUnie of de SGP haar standpunten vandaan haalt. In de Bijbel is ook geschreven over de liefde tussen David en Jonathan. In 1 Samuël 20 laat Jonathan David zelfs zweren bij zijn liefde voor hem. Hij had hem namelijk ‘lief als zichzelf’. Het maakt ze misschien niet meteen homo, maar dat twee mannen veel van elkaar kunnen houden blijkt er wel uit. Zou het nu echt zo zijn dat de Paus en Rouvoet een andere Bijbel hebben dan die ik van de lagere school heb meegekregen?

Volgens de Paus kan homoseksueel gedrag leiden tot de ‘vernietiging van het werk van God’.


Af en toe heb ik het enorm met God te doen. Volgens mij is God er steeds op uit geweest om de liefde te verspreiden. Toen de mensen er een potje van maakte heeft hij zo’n tweeduizend jaar terug iemand gestuurd om het nog eens uit te leggen, maar of dat nou veel geholpen heeft… Veel mensen lijken het maar niet te (willen) begrijpen. Het zal niet meevallen om optimistisch te blijven met zulk slecht grondpersoneel.