Het OM zal haar niet vervolgen omdat de uitlatingen volgens het OM niet opzettelijk openbaar zijn gedaan én omdat ze gemotiveerd zijn op grond van haar christelijke geloofsovertuiging.

Discriminatie


Het COC is het hier niet mee eens, zegt vice-voorzitter Vera Bergkamp. "Het bij voorbaat in alle gevallen uitsluiten van homoseksuelen die een relatie hebben voor partijfuncties is discriminatie op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Met haar conceptmotie heeft Yvette Lont daarom haar partijgenoten bewust aangezet tot discriminatie", aldus Bergkamp.

Volgens haar wist Lont heel goed dat dit breed zou worden uitgemeten in de media. En zou ze dus ook hebben geweten dat haar uitspraken in de kranten terecht zouden komen en de partijleiding van de ChristenUnie in verlegenheid zouden brengen.

          

Gelijke Behandeling

De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) verbiedt discriminatie op grond van het ‘enkele feit’ van homoseksualiteit. De Commissie Gelijke Behandeling heeft in een recente uitspraak duidelijk gemaakt dat daar – zeker sinds de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht – ook het hebben van een relatie onder valt.

'Relevant' 

Om strafbaarstelling op die grond te voorkomen, heeft de ChristenUnie uiteindelijk besloten om het hebben van een homoseksuele relatie enkel ‘relevant’ te noemen voor het individueel beoordelen van de geschiktheid van een kandidaat voor een partijfunctie, maar daarin geen grond te zien voor het bij voorbaat uitsluiten van alle kandidaten met een homoseksuele relatie.

Het was echter Yvette Lont die voorstelde om dit juist wel te doen. "Waar het om gaat, is dat ze openlijk steun heeft geworven voor een partijregel die discriminerend is", zegt Vera Bergkamp. "Dat is aanzetten tot discriminatie en dat zou het OM wel degelijk aan de rechter moeten voorleggen".