In zijn antwoord op vragen beperkt Barroso (foto) zich tot algemene uitleg. Zo schreef hij dat hij vindt dat alle burgers in gelijke mate recht hebben op bescherming tegen discriminatie en intolerantie. Daarna volgt een verwijzing naar maatregelen en initiatieven van de Commissie in dit verband.

Vaag
Er wordt door de Portugees niet specifiek ingegaan op de opmerkingen van de paus. In 't Veld is er nog steeds van overtuigd dat de paus homoseksualiteit als een bedreiging voor de mensheid beschouwt.

In een persbericht laat zij dan ook weten niet tevreden zijn over de houding van Barroso. "De Europeanen verwachten meer van hem dan vage uitspraken. Het is onacceptabel dat hij zich constant verschuilt achter formele argumenten om iets toch vooral maar niet te doen", aldus Sophie.

Mensenrechten
Volgens haar komt de Portugese christendemocraat dan ook niet in aanmerking voor een benoeming, later dit jaar, tot een tweede termijn als aanvoerder van het dagelijkse bestuur van de EU. In een vervolgbrief herinnert zij hem eraan dat hij bij zijn aantreden in 2004 beloofde kampioen mensenrechten te worden.