In november 2008 werd deze bepaling wel aangenomen door de Nationale Vergadering van Burundi. Dat besluit leidde toen tot internationale protesten van homorechtenorganisaties die druk op de regering van Burundi uitoefenden en de kwesti internationaal onder de aandacht brachten.

Mensenrechten
Human Rights Watch, ILGA Pan Africa en andere organisaties maakten de president en de Senaat van Burundi duidelijk dat het opnemen van de strafbaarstelling van homoseksuele handelingen in de nieuwe strafwet in strijd is  met het Afrikaanse Handvest van Burger- en Politieke Rechten, die beide door Burundi zijn ondertekend.

             
Druk
Human Rights Watch laat weten dat een aantal senatoren gemeld heeft dat zij persoonlijk tegen deze bepaling waren, maar dat niet hebben kunnen doorzetten vanwege de druk die op hen uitgeoefend vanuit de politiek en van godsdienstige organisaties.
 
Die druk bleek uiteindelijk echter niet voldoende toen het op stemming aankwam in de Senaat, want daar heeft de meerderheid het amendement nu uit de nieuwe strafwet gehaald.