Het wetsvoorstel geldt namelijk alleen voor huwelijken tussen een man en een vrouw, waarbij één van beide een geslachtsverandering ondergaat. Werden dat soort huwelijk voorheen ontbonden, nu mag het koppel gewoon getrouwd blijven.

In ere hersteld
Kathy Noble, oprichtster van Changeling Aspects, een vereniging voor transseksuelen, is erg tevreden. "Dit is de beste oplossing onder de huidige omstandigheden. Het houdt tevens in dat echtparen wiens huwelijk eerder werd ontbonden wanneer één van beide een geslachtsoperatie onderging, per 1 juli weer in ere worden hersteld. Het houdt helaas niet in dat andere huwelijken van personen van hetzelfde geslacht worden erkend. Slechts een heel klein aantal mensen dat getrouwd is met iemand van hetzelfde geslacht is hiermee geholpen."

Heel klein onderdeel
Ook Dr Tracie O'Keefe DCH een woordvoerder voor SAGE, dat zich inzet voor Sex And Gender Education in Australie, benadrukt dat dit slechts een héle kleine stap is. "Het is fantastisch nieuws voor transseksuelen wiens huwelijk voortaan niet meer automatisch beëindigd zal worden na hun geslachtsoperatie. Maar dit is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van de vele wijziging die nog doorgevoerd zouden moeten worden om te zorgen dat mensen met iedere seksuele voorkeur dezelfde rechten krijgt als iedere andere inwoner. Mensen met een afwijkende seksuele voorkeur worden op deze manier in Australië nog steeds als tweerangs burgers behandeld."

Belachelijke situatie
Australian Marriage Equality, een groep lobbyisten voor het homohuwelijk in Australië, is iets explicieter in hun reactie. "We zitten momenteel met de belachelijke situatie waarbij twee heteroseksuelen wel met elkaar kunnen trouwen maar twee homoseksuelen niet. En nu mag een heel klein aantal echtparen van het gelijke geslacht ineens wél getrouwd zijn, terwijl de meeste homoseksele stellen dat nog steeds niet mogen. Het slaat gewoon nergens op."