De politicus noemde radicale homo's een enorme (en de grootste) bedreiging voor de VS. Hij vindt dat homo's net zo weinig moreel besef hebben als  moslim-terroristen. Hierop is hem het voorzitterschap van de juridische commissie van de Senaat ontnomen.

Geen excuses
Toen zijn partijgenoten lieten blijken achter deze beslissing te staan was zijn enige commentaar: "Ik heb niets gedaan waarvoor ik me dien te verontschuldigen."

Maatregelen
De Amerikaanse Human Rights Campaign had aangedrongen op maatregelen tegen Buttars. "Als vooraanstaand politicus moet je je er van bewust zijn dat je een verantwoordelijkheid hebt voor het welzijn en de veiligheid van de burgers van je staat. Daarom is actie tegen Buttars gewenst."

Eerder al probeerde Buttars nieuwe wetgeving te introduceren die er voor moest zorgen dat homohoreca verboden werd, dit is echter nooit gelukt.