Collegevoorzitter Karel van der Toorn heeft initiatiefnemer Laurens Buijs op de hoogte gesteld van deze beslissing. Reden: de UvA wil als academische instelling 'geen positie kiezen in maatschappelijke zaken'.

Sponsor
Veel bedrijven en instellingen sponsoren al jaren een boot om hun homovriendelijke karakter te onderstrepen. Buijs, een onderzoeker die onlangs een onderzoek naar homogeweld presenteerde, vindt een eigen boot van de UvA hard nodig 'omdat homoseksualiteit nog steeds een taboe is bij studenten'. Volgens Buijs is dat vooral het geval in de machocultuur van corporale studentenverenigingen.

Sympathiek
Buijs zegt in het universiteitsblad Folia dat hij een sympathieke reactie kreeg van Van der Toorn. Toch is hij teleurgesteld, omdat een motivatie ontbreekt. ''Ik wil graag weten hoe dit is besproken binnen het college van bestuur, want het college is wel iets meer verantwoording verschuldigd aan UvA-medewerkers dan het schrijven van een verder sympathiek getoonzette brief zonder argumenten.''

In de brief schrijft Van der Toorn: 'Ik kan mij wel voorstellen dat studie- of studentverenigingen hiervoor kiezen, maar de UvA als instelling zal hier niet in meegaan'.