Proposition 8, een wetsvoorstel dat het homohuwelijk in Californië illegaal maakte, werd in december vorig jaar aangenomen. Meer dan de helft van de stemmen was vóór het invoeren van het wetsvoorstel.

Argumentatie
Tijdens de hoorzitting van aanstaande woensdag, die drie uur zal duren, zullen zowel voor- als tegenstanders van het wetsvoorstel aan bod komen. Belangrijkste argumentatie van 'onze' kant: kunnen de rechten van een minderheidsgroep wel zomaar worden weggenomen, alleen omdat een meerderheid daarvoor stemt?

,,Ook iedereen die géén geschiedenis heeft gestudeerd, weet dat het erg gevaarlijk kan zijn om zomaar de mening van de meerderheid aan te nemen" zegt Shanon Minter van het NCLR (National Center for Lesbian Rights). ,,Dus daar gaan we woensdag voor strijden. Dat men in gaat zien hoe omvangrijk de invloed Proposition 8 eigenlijk is op onze grondwet."


Leidraad
Het Califonische Hooggerechtshof en de beredeneringen en uitspraken die daar gedaan worden, gelden vaak als leidraad voor hoe andere staten in Amerika omgaan met het recht. En nu wordt er dus niet alleen bepaald wat er in de nabije toekomst met het homohuwelijk gaat gebeuren in Californië, maar ook of burgerrechten zomaar kunnen worden weggenomen als een meerderheid daarvoor stemt.