Gemeente Heemskerk kreeg een aanmoedigingsprijs, de Gouden Zaklantaarn. De prijzen zijn verbonden aan het tweejaarlijkse monitoronderzoek dat Movisie doet naar het lokale homo-emancipatiebeleid van gemeenten.

Foto: MOVISIE Judith Schuyf

Utrecht werd door de jury vooral om het volledig integreren van het homobeleid in haar bredere beleid gewaardeerd. Het ontwikkelen van professioneel materiaal, het sluiten van een convenant met scholen en de verviervoudiging van het met homo-emancipatie gemoeide budget werden geprezen. Ook de slogan 'I want to recruit you', die oorspronkelijk werd gebruikt door homopoliticus Harvey Milk, viel erg in de smaak.

In het najaar van 2008 vond het onderzoek van Movisie plaats, waaraan 172 gemeenten deelnamen. Den Haag, Utrecht en Nijmegen eindigden met een gelijk aantal punten. De jury besliste na een presentatie wie de uiteindelijke winnaar werd. Eerdere winnaars zijn Nijmegen in 2003 en Rotterdam in 2006.