Uit de Derde Monitor Gemeentelijk Homo-Emancipatiebeleid van Movisie is gebleken dat er in 13,4% van alle gemeenten nog ruimte is voor een ambtenaar om te weigeren homo’s te trouwen. Volgens velen binnen en buiten de homogemeenschap is dit nog 13,4 procent te veel, volgens de SGP 85,6 procent te weinig.

Volgens de SGP staat in het regeerakkoord dat weigerambtenaren moeten worden beschermd. In de praktijk komt daar volgens de oerchristelijke partij niks van terecht. Ze vinden dat het kabinet daar niet in kan en mag berusten.

Na bekendmaking van het regeerakkoord en de passage over de weigerambtenaren, begon het COC een campagne om geen weigerambtenaren meer te benoemen. Met succes. Mede vanwege overweldigende steun vanuit de PvdA werd op 1 april 2007 een convenant getekend over weigerambtenaren. Hiermee ondersteunen de PvdA, D66, SP, VVD en GroenLinks de stelling van het COC dat er geen weigerambtenaren meer moeten worden aangenomen.


 

Daarnaast oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling dat alle trouwambtenaren alle huwelijken moeten sluiten.
Het kabinet vindt het benoemen van ambtenaren de 'autonome bevoegdheid' van gemeenten is en klachten van weigerambtenaren een zaak van de onafhankelijke rechter.

De SGP is van mening dat ambtenaren met gewetensbezwaren in bescherming moeten worden genomen.

Wat vind jij? Laat je mening horen op het forum.