In totaal waren er 81 aanvragen en dat betrof binnenlandse adopties. Buitenlandse adopties vallen namelijk sowieso af. Met landen zoals de VS en Zuid-Afrika verlopen de contacten op dit gebied namelijk moeilijk.

Verbetering
De Holebifederatie eist verbetering. "Wij verwachten van minister Veerle Heeren dat ze het beleid grondig evalueert en op zoek gaat naar nieuwe adoptiekanalen", aldus woordvoerder Yvan Brys.

Lesbiennes

Verder onderzoekt de Holebifederatie mogelijkheden om de adoptieprocedure voor meemoeders te vervangen door een erkenning door de meemoeder (de ene vrouw is zwanger, de andere vrouw is meemoeder). Dat zou betekenen dat een meemoeder het kind van de biologische moeder bij de burgerlijke stand met een eenvoudige verklaring kan erkennen, net zoals ongehuwde mannen in een heterorelatie dat kunnen. Dat zou een veel ingewikkelder adoptieprocedure overbodig maken. Als dat onmogelijk is, wil de Holebifederatie minstens een verkorting en vereenvoudiging van de adoptieprocedure voor lesbiennes.