Zo vindt hij het achterhaald dat scholen met een godsdienstige of levenbeschouwelijke grondslag nog steeds homoseksuele kandidaten kunnen weren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de zogenoemde 'enkele feitconstructie' uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Onderscheid maken op grond van het 'enkele feit' van homoseksualiteit is verboden maar door 'bijkomende omstandigheden' kunnen scholen dit toch omzeilen.

Weigerambtenaren
Ook maakt Hammarberg zich zorgen over de ruimte die weigerambtenaren krijgen. Hij sluit zich hiermee bij het CGB en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan die ook stellen dat ambtenaren hun taak zonder discriminatie moeten uitvoeren.

Transgenders
Hammarberg is ook bezorgd over de juridische sterilisatie-eis die Nederland stelt aan transgenders die de geslachtsaanduiding op hun geboorteakte willen aanpassen. Hij beveelt dan ook aan om deze eis volledig op te heffen. De commissaris vindt verder dat de bestrijding van homogeweld hoge prioriteit moet houden en dat geweldsincidenten tegen homo's, lesbo's en transgenders structureel geregistreerd dienen te worden.

De Zweedse Hammarberg is naast zijn werk bij de Raad van Europa ook een bekend mensenrechtenactivist.