Dit houdt in: "Als de wet definitief is aangenomen kunnen bijvoorbeeld Hongaarse homo's zich verzetten als hen een huurhuis of hypotheek wordt geweigerd. En kunnen Nederlandse rolstoelgebruikers beter toegankelijk openbaar vervoer afdwingen."

Europese regels
Het rapport pleit dus voor algemene Europese regels tegen discriminatie op grond van seksuele voorkeur, handicap, religie en leeftijd bij het aanbieden van diensten en goederen, onderwijs, sociale zekerheid en sociale voordelen.


Compromissen
Buitenweg is ontzettend blij met deze eerste stap in de goede richting: "Na wekenlange onderhandelingen is het gelukt om compromissen te sluiten die een meerderheid in de commissie van Burgerlijke Vrijheden kreeg. Het was nog even spannend wat de christen democraten zouden doen, maar ze hebben zich toch aan hun belofte gehouden en voor mijn rapport gestemd"

Ras
Op het moment is het raar geregeld in de EU. Sinds 2000 zijn alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt verboden. Maar deze wet sluit de terreinen goederen en diensten, onderwijs, sociale zekerheid en voordelen hier buiten vallen. Daarentegen is er wel specifiek dat er op al deze terreinen en op de arbeidsmarkt niet op basis van ras gediscrimineerd mag worden.

Vreemde situatie
Het resultaat: "Momenteel bestaat er dus vreemde situatie dat je een zwarte lesbische vrouw op basis van haar ras geen huis mag weigeren, maar op basis van haar seksuele oriëntatie wel. Deze nieuwe anti-discriminatierichtlijn is in feite reparatiewetgeving en moet hier een einde aan maken".

Naar verwachting wordt het rapport van Buitenweg over de nieuwe anti-discriminatiewetgeving op 2 april plenair in het Europees Parlement in stemming gebracht.