Donderdag circuleerde er een letterlijke vertaling van de uitspraken van Ramadan op het internet. Zo zou de wetenschapper hebben gezegd dat 'homoseksueel gedrag een teken is van een aandoening, een stoornis en een onevenwichtigheid.'

Homo's niet toegestaan

Zo zei de wetenschapper ook dat “Een man is bedoeld voor een vrouw”en even verderop: “de boodschap van de islam is op dit punt heel helder. Homoseksualiteit is niet toegestaan, is niet iets wat valt binnen de algemene opvatting over de mens. Homoseksualiteit is niet iets wat men in de islam kan toestaan.”

           

Over vrouwen zegt Ramadan: “Ze mogen met hun verschijning geen aandacht trekken. Op straat, zo is de wet, moeten vrouwen hun ogen strak richten op het beton.”

Duur
Onlangs werd de  duurbetaalde professor Tariq Ramadan door de gemeente Roetterdam voor een periode van minstens twee jaar herbenoemd. Naast de twee ton voor zijn leerstoel, kostten zijn activiteiten in de stad (zoals wijkbezoeken en debatten) zo’n 420.000 euro. Daarvan ging 57.000 euro op aan het honorarium van Ramadan, die een uurtarief van 290 euro rekent. De kosten worden de komende twee jaar gereduceerd tot 150.000 euro, schrijft het college in een brief. Zo sluiten de debatten voortaan beter aan op al bestaande programma’s.

Integratie
Ramadan verzorgt niet alleen colleges ‘burgerschap en identiteit’ op de Erasmus Universiteit, de islamfilosoof is ook naar Rotterdam gekomen om het integratiebeleid een stimulans te geven. Hierop was onlangs vanuit de politiek kritiek, met name vanwege de hoge kosten.

De gemeente wilt de opnames zo snel mogelijk in handen krijgen om zelf de uitlatingen van Ramadan te beluisteren. De Erasmus Universiteit heeft nog geen commentaar gegeven op het nieuws.

CF