Dat hebben de ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) woensdag aan de Kamer geschreven in reactie op een notitie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over mensenrechten.

                     

Meer begrip voor onbegrip
De AIV schreef dat het kabinet juist 'meer begrip' moet tonen voor andere culturen en hun blik op homoseksualiteit. Ons kabinet moet andere landen de ruimte gunnen om de universele mensenrechten tot op zekere hoogte op hun eigen manier in te vullen, die past bij hun religie, cultuur of politieke traditie.

Tradities
Het kabinet is het hier niet mee eens. "Respect voor bestaande lokale gebruiken en tradities is essentieel. Maar, dat mag er niet toe leiden dat de ene mens –vrouw of man, moslim of atheïst– minder rechten heeft dan de ander."

Visie

Verhagen en Koenders geven toe dat de wereldwijde erkenning van mensenrechten "niet in alle gevallen is gebaat bij het openlijk propageren van vooruitstrevende interpretaties van mensenrechtennormen.”

Dat weerhoudt het kabinet er echter niet van om de Nederlandse visie op homoseksualiteit wereldwijd krachtig te blijven promoten. De weerstand die dat bij andere landen oproept, "toont juist aan dat dat hard nodig is.”