Het voorstel van Jami moet een aanvulling op het huidige homobeleid zijn en betreft voornameljk de maatschappelijke acceptatie.

Allochtonen
Henk van de Wetering, directeur van COC Haaglanden, signaleert vaak negatieve reacties van familie en omgeving op een coming out. Reden: de samenstelling van de bevolking is veranderd. "Jonge allochtone homo's doen een beroep op ons. Zij zoeken steun omdat ze die in hun eigen omgeving niet of nauwelijks kunnen vinden," aldus Van de Wetering.

Samenwerken
Van de Wetering is blij met het initiatief van Jami. "U geeft hiermee al een duidelijk signaal richting de bewonders van deze gemeente." Hij is positief over het initiatiefvoorstel van Jami en hoopt dat Leidschendam-Voorburg het voortouw neemt. "Het COC wil alle diensten aanbieden om dit samen vorm te geven."

Op 21 april zal de gemeenteraad spreken over de voorstellen van Ehsan Jami.