De voormalige minister-president, die rooms-katholiek is geworden kort na zijn aftreden als premier, zei dat hij het oneens is met het standpunt van het Vaticaan. ’Religies hebben hetzelfde dilemma als politieke partijen met gewijzigde omstandigheden,’ zei hij. ’Je kunt in principe twee dingen doen; we willen niet veranderen, want als we veranderen kunnen we verliezen wat we hebben. Of we aanvaarden dat de wereld verandert en werken met deze verandering mee’.

Angst
Vooral de uitlatingen die Paus Benedictus XVI eind vorig jaar over homoseksualiteit deed, kunnen er bij Blair niet in. "Er is waarschijnlijk angst onder religieuze leiders, dat als je toegeeft aan homoseksualiteit, de houding en het denken evolueren, en wanneer daar dan een eind aan komt. Je zou kunnen beginnen met dat te overwegen’. Hij voegde hieraan toe: ’Als je gewone katholieken zou vragen denk ik niet dat ze hun geloof vinden in de soorten van diepgewortelde attitudes."

Livingstone

Bij het bespreken van zijn politieke aanpak van de homo-rechten prees Blair de voormalige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, die, zei hij, hem had geïnspireerd. "Hij veranderde mijn denken in de politiek en dat de conventionele wijsheid niet altijd het verstandigste is: het kan ook verkeerd zijn en een vorm van conservatisme dat zich verbergt achter een consensus", zei hij.