Dit schrijft Plasterk in een brief die maandag naar deze scholen is verstuurd. De brief is een vervolg op de kabinetsnota "Gewoon homo zijn", waarin de minister aangaf scholen een handreiking te zullen sturen over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit.

Onrecht
Volgens  P.W. Moens, voorzitter van de stuurgroep homoseksualiteit van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) is het helemaal niet nodig om wederom de aandacht op het bijzonder onderwijs te richten.  

"Er wordt onrecht gedaan aan de erkenning van de diversiteit aan opvattingen en geloofsovertuigingen in de Nederlandse samenleving. De positie van minderheden wordt niet gewaarborgd door de minister", vindt Moens. "Bovendien loopt  Plasterk met zijn  interpretatie van de Algemene wet Gelijke Behandeling vooruit  op een advies van de Raad  van State."

Lees hier de brief die Ronald Plasterk schreef.