Volgens gedragswetenschappers zijn 'veelgebruikers' van porno juist minder geneigd tot het plegen van een seksueel misdrijf.

Overdreven
Christopher Ferguson en Richard Hartley, wetenschappers van de University of Texas, namen tientallen jaren aan Amerikaans onderzoek onder de loep en kwamen tot bovenstaande conclusie.
 
Geen verband
Volgens hen bestaat het verband tussen porno en verkrachting helemaal niet. "Er wordt al jaren door politici en sociale wetenschappers geroepen dat porno seksuele agressie oproept, maar die uitspraken zijn niet gebaseerd op cijfers. Uit onderzoek naar het aantal verkrachtingen, de manier waarop verkrachters te werk gaan en psychologisch onderzoek naar de verkrachters wijst niets op een relatie met het bekijken van pornobeelden."
 
De twee deskundigen publiceren hun vondsten in het vakblad Agression and Violent Behavior.