Echter, ministers Koenders (foto) en Verhagen zullen het hierbij laten. Ook de ontwikkelingshulp aan het Afrikaanse land staat niet ter discussie. Zo zegt Koenders: "De huidige relatie met Zambia, die grotendeels bestaat uit ontwikkelingssamenwerking, biedt een goede basis om de dialoog over dit onderwerp aan te gaan. Homoseksualiteit blijft een taboe, maar van geweld tegen homoseksuelen is geen sprake. Vanwege de zware bewijslast leidt de strafbaarstelling van homoseksualiteit in praktijk ook niet tot vervolgingen."

Valt mee
Volgens hem valt het qua mensenrechten zelfs wel mee in Zambia en ziet hij dan ook geen reden om de ontwikkelingshulp te stoppen. "Wel heeft de Nederlandse ambassade in Zambia begin 2008 het initiatief genomen voor de oprichting van een donornetwerk om de mensenrechten van seksuele minderheden te bespreken, alsmede de mogelijkheden om deze op een effectieve manier in Zambia aan de orde te stellen. Bij het overleg binnen dit netwerk worden ook vertegenwoordigers van lokale mensenrechtenorganisaties betrokken."

Eerder had o.a. Boris van der Ham (D66) gevraagd of er gekeken kon worden naar de situatie van homo's in Zambia.