Al vanaf eind jaren '70 strijdt de Zweedse als dominee voor homorechten binnen de kerk. Dit wilt zij voortzetten in haar nieuwe functie. Ze geeft aan te willen proberen om de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen en andere minderheden te vergroten: "Ik weet wat het is om ter discussie gesteld te worden. Maar nu ben ik in de gelukkige positie dat ik macht heb en die wil ik gebruiken om voor anderen op te komen."

Vooruitstrevend
Binnen de Zweedse lutherse kerk, die internationaal als vooruitstrevend wordt gezien, was homoseksualiteit jarenlang een gevoelig punt. In de jaren negentig moest een publicatie over homoseksualiteit binnen de kerk worden geschreven. Er werd een werkgroep geformeerd, waarvan de ene helft heteroseksueel was en de andere helft homoseksueel.

Discussie
Maar Brunne weigerde mee te werken: "Het is alsof je zwarten en blanken laat discussiëren over de vraag of het goed of fout is om zwart te zijn. Ik kon niet meedoen aan een project waar je levenswijze zo ter discussie wordt gesteld." Brunnes grote voorbeelden zijn Martin Luther King en Obama. Haar passies zijn timmeren en misdaadromans lezen. "Maar dat laatste doet elke dominee in Zweden."