In het document staat de visie van de Amsterdamse homobeweging beschreven om Amsterdam veiliger te maken en de stad meer op de kaart te zetten. Zo moeten er verbindingen worden gelegd tussen homo’s en hetero’s, met bijvoorbeeld Gay-Straight Allianties en PinkCode. Equality moet als kwaliteitskeurmerk gaan dienen om het diversiteitsbeleid van bedrijven te toetsen. Om de homo-infrastructuur te versterken, moeten er een Roze Huis en een Museum voor Homoseksualiteit en Maatschappij komen. Algemene evenementen zoals Sail, Uitmarkt en Holland Festival meer verbindingen gaan leggen met de homogemeenschap en in het horecabeleid moet speciale aandacht voor de eisen van homo-horecagebieden.


“We doen veel, maar we voelen ons soms toch machteloos”, zei Ossel tijdens de overhandiging. “We zijn Gay Capital in Nederland, dat willen we ook weer internationaal zijn.” De diversiteitswethouder is blij met het visiedocument. “Wat mij vooral aanspreekt zijn de verbindingen tussen de homo- en heterogemeenschap.” De diversiteitswethouder gaat het plan op korte termijn bespreken met de burgemeester en zijn collega wethouders.

Volgens ProGay-voorzitter Frank van Dalen valt het heterobelang samen met het homobelang. “Als een homo wordt gepest, wordt ook een meisje met rood haar benadeeld en wordt ook een Marokkaanse jongen bij de discotheek geweigerd. We laten zien dat ons belang ook het belang van de ander is. Amsterdam moet een stad worden waar iedereen zelf het belang ziet van de toegevoegde waarde van homoseksualiteit. Dan gaan we echt sprongen vooruit als het gaat om sociale acceptatie en Amsterdam als Gay Capital.”

Het visiedocument is een initiatief van Stichting ProGay en is tot stand gekomen dankzij de input van vele organisaties. Ondanks talloze goede initiatieven is Amsterdam volgens velen geen Gay Capital meer. Het document is een volgende stap om Amsterdam meer op de kaart te zetten. Het visiedocument is te downloaden op www.progay.nl.