Adoptie middels deelbemiddeling vanuit de Verenigde Staten is momenteel de enige mogelijkheid voor homoparen om een buitenlands kind te adopteren. Net nu de wet interlandelijke adoptie door homoparen mogelijk maakt, blokkeert minister Hirsch Ballin van Justitie deze mogelijkheid in de praktijk.

Volgens Hirsch Ballin kunnen jonge kinderen in de Verenigde Staten zelf worden opgevangen. Hij wil daarom dat er alleen nog kinderen van vijf jaar of ouder in Nederland geadopteerd worden. De minister baseert zich op een kort werkbezoek van zijn medewerkers aan de Verenigde Staten. Uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken blijkt echter dat Afro-Amerikaanse kinderen in de Verenigde Staten helaas zeer moeilijk te plaatsen zijn. Het zijn juist deze kinderen die door Nederlandse homoparen, zoals Paul de Leeuw en zijn partner, geadopteerd worden.

Ook wil de minister deelbemiddeling afschaffen, een adoptiemethode waarbij wensouders zelf contact leggen met de adoptie autoriteiten in de Verenigde Staten. Volgens de minister ontbreekt het in Nederland aan tijd en middelen om deze adopties goed te controleren.

COC Nederland stelt dat deze adoptiemethode meer controlemomenten omvat dan enige andere methode en verzoekt de minister om zo nodig meer geld ter beschikking te stellen voor een goede uitvoering.