De Kamer wil bij het overleg graag het advies van de Raad van State over de zogeheten enkelefeitconstructie betrekken, net als de kabinetsreactie op dat advies. Plasterk schreef de Kamer deze week dat hij die kabinetsreactie uiterlijk 2 juli naar de Kamer stuurt. Maar aangezien dit de laatste vergaderdag voor het zomerreces is, hebben de fracties dit naar 30 juni teruggebracht. Zo kan er nog voor de zomer over gedebatteerd worden.

Het voor volgende week geplande debat over homo-emancipatie verschuift nu naar 2 juli. In dat overleg zal ook worden gesproken over de visienota die de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) vorig jaar presenteerde.