De fractie stelt dat er op de HOP sinds vorig jaar geen enkele boete meer is uitgedeeld. De politie kan zich dus op belangrijkere zaken gaan richten. Vorig jaar was dit nog anders. Naast jeugdoverlast, drugsoverlast, graffiti en onjuist aanbieden van huisvuil was de ontmoetingsplek iets waar de politie goed op moest letten.

Andere aandachtspunten
In het burgerjaarverslag 2008, zo meldt Ad.nl, van de gemeente staat ook een rijtje zaken waarvan de burger vindt dat de politie er wél aandacht aan moet besteden: overlast van jeugd, te hard rijden, foutparkeren en jeugdcriminaliteit.

De HOP staat niet meer op deze lijst. Wat Eerlijk Alternatief betreft is het dus tijd die te schrappen en nog meer in te zetten op de aanpak van jeugd overlast