Dit is de eerste keer dat Defensie haar militairen in uniform laat deelnemen aan de Canal Parade. Peter Kees Hamstra van de stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht: "We zijn erg blij dat we dit jaar als militair zichtbaar in uniform mee kunnen varen. Ook voor militairen geldt dat uit de kast beter werkt".Steun
Door middel van deelname betuigen de betrokken organisaties openlijk steun aan de homo's werkzaam bij hun bedrijf en pleiten zij voor een werkklimaat dat het persoonlijke en professionele succes van deze medewerkers helpt bevorderen.