Het is overigens geen opengesteld huwelijk zoals in bijvoorbeeld Nederland. Er werd namelijk ook veel gediscussieerd over het feit of het partnerschap ook op de burgerlijke stand gesloten moet kunnen worden. Dit is uiteindelijk niet zo, omdat het dan 'teveel op het burgerlijk huwelijk zou gaan lijken', aldus de ÖVP.

Rechten

Het Oostenrijkse partnerschap kan alleen worden aangevraagd bij zogenaamde Bezirkshauptmannschaften (een soort provinciehuizen) en bij de rechtbanken. Homostellen krijgen zo wel pensioenrechten van elkaar, moeten bij een scheiding alimentatie betalen en zijn voor elkaar onderhoudsplichtig. Het partnerschap geeft meer rechten op het gebied van: sociale zekerheid, gelijkheid bij erfenissen en rechtszaken.