De gemeente heeft dit besloten na aanleiding van de beleidsnota 'Gewoon homo zijn' waar minister Plasterk mee kwam. In Amersfoort zijn die maatregelen in 2008 vastgelegd in het plan van aanpak Sociale Acceptatie Homoseksualiteit. Onderdelen van dit plan zijn: stimuleren dat homoseksualiteit bespreekbaar wordt onder jongeren en in andere kringen waar dat nog taboe is en bevorderen dat homoseksuelen zich veilig(er) voelen op school, op straat en op het werk en daardoor voor hun seksuele voorkeur durven uitkomen.

Evenement
De Roze Zaterdag is een jaarlijks terugkerend evenement dat naast ontmoeting en zichtbaarheid van de homogemeenschap ook een emancipatoire doelstelling heeft. Stichting Keiroze gaat de Roze Zaterdag organiseren.

Activiteiten
Tijdens de Roze Week en Roze Zaterdag vinden activiteiten plaats op het gebied van informatie, feesten, cultuur, educatie en sport. Deze activiteiten zijn niet alleen bestemd voor 'roze mensen', maar ook voor de overige Amersfoortse bevolking. Keiroze organiseert zelf activiteiten en stimuleert anderen mee te doen. Ook betrekt Keiroze homo en maatschappelijke organisaties en het onderwijs bij haar activiteiten. Uitgangspunt is dat de zichtbaarheid van roze Amersfoorters tot meer tolerantie en begrip voor een roze levensstijl leiden. Keiroze zoekt daarbij expliciet naar samenwerking met en tussen de verschillende betrokken partijen in de stad.