‘Het is de succesvolle bekroning van een jarenlange lobby van het COC en het sluitstuk van de openstelling van het burgerlijk huwelijk’. Zo betitelt vice-voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland het wetsvoorstel vandaag in een eerste reactie.

De concept-wet maakt een einde aan de situatie dat de duomoeder het kind moet adopteren dat ze samen met haar vrouwelijke partner opvoedt. De duomoeder kan het kind volgens het wetvoorstel voortaan erkennen en, wanneer de vrouwen getrouwd zijn, krijgt zij ouderschap van rechtswege mits er sprake is van een anonieme spermadonor.

Vorige week stelde minister Plasterk van homo-emancipatie nog dat het wetsvoorstel pas in het voorjaar wereldkundig zou worden gemaakt. Diverse Kamerleden drongen aan op meer spoed.

Geen tweederangs positie
Door het wetsvoorstel krijgt de duomoeder een positie die vrijwel gelijk is aan die van de vader binnen een heterorelatie. Het wetsvoorstel biedt kinderen meer juridische zekerheid over het ouderschap en voorkomt dat de duomoeder een omslachtige, langdurige en kostbare adoptieprocedure moet voeren. Het COC is verheugd dat het wetsvoorstel ook voor de duomoeder de term ‘moeder’ gebruikt. Dat voorkomt dat de duomoeder een ‘tweederangs’ positie krijgt.

Uitzondering bij bekende donor
COC Nederland is het niet eens met het feit dat de duomoeder volgens het wetsvoorstel geen ouderschap van rechtswege krijgt wanneer er sprake is van een bekende spermadonor. Deze uitzondering bestaat ook niet voor heteroparen. De regering wil met de uitzondering recht doen aan de positie van de biologische vader. Volgens COC Nederland kan dat beter gebeuren door een sterkere juridische status te geven aan de afspraken die de spermadonor en de moeder samen maken over de rol van de biologische vader. Dit zou zowel voor heteroparen als voor lesbische paren moeten gaan gelden.

Het wetsvoorstel is vandaag in consultatie gegeven. Deze inspraakprocedure, waarin het COC genoemde uitzondering en enige andere kritiekpunten zal inbrengen, loopt tot maart 2010. Daarna beslist het parlement over het voorstel. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer is voorstander van openstelling van erkenning en ouderschap van rechtswege voor de lesbische duomoeder.