Voorzitter van de VO-Raad, Sjoerd Slagter, meent dat scholen voortdurend aandacht besteden aan maatschappelijke thema's. Waaronder dus ook homoseksualiteit. "De aanpassing van de kerndoelen leidt er in de praktijk niet toe dat leerlingen en docenten het thema beter kunnen bespreken."

Kerndoelen

Kerndoelen zijn een opsomming van thema's waar de scholen sowieso aandacht aan moeten besteden. Dingen zoals respect voor elkaar. "Veel scholen vullen dit in met lessen over onder meer homoseksualiteit en seksuele weerbaarheid". Scholen zijn nu nog niet verplicht om het die invulling te geven en daarom willen de meeste oppositiepartijen dat homoseksualiteit wordt opgenomen in de kerndoelen. "De kerndoelen dreigen daardoor een enorme opsomming te worden van alle maatschappelijke problemen. Als de Tweede Kamer aandacht voor homoseksualiteit gaat verplichten, gaat dat ten koste van andere lessen, bijvoorbeeld rekenen".

Noodzaak
Volgens Wouter Neerings (voorzitter COC Nederland) is dit plan echter een 'bittere noodzaak'. "Anders dan de VO-raad veronderstelt, besteden scholen namelijk zelden aandacht het onderwerp. Dat horen wij dagelijks van leerlingen. Maar liefst 1 op de 2 leerlingen beschouwt de school niet als een veilige plek om uit de kast te komen, en op tenminste een derde van de scholen vindt homofobe incidenten plaats."