'Voor die mensen is het natuurlijk minder slecht om het te gebruiken, met het besef dat de statistieken uitwijzen dat het effectief is in negentig procent van de gevallen, wat niet slecht is', voegt de geestelijke er aan toe. Hij vergelijkt het gebruik van een condoom met het gebruik van een helm op een motor.

Verkeersregels
'Eerst en vooral is er een verkeersreglement, een verstandige manier om te rijden. Maar als men beslist om te rijden als een gek, draag dan een helm', aldus Léonard.

De nieuwe aartsbisschop - die als erg conservatief geldt en wiens benoeming daarom met gemengde gevoelens ontvangen is - wijkt hiermee af van de Vaticaanse afwijzing over het gebruik van condooms.

Hartstocht
Toen hem, door een andere blad, werd gevraagd voor welke zonde hij het meeste begrip kan opbrengen, zei hij: 'Voor alles wat seksualiteit betreft. Omdat deze deel uitmaakt van de menselijke zwakheid. Er speelt doorgaans zoveel hartstocht mee in dergelijke vraagstukken.'

CF