Overigens is Den Haag de afgelopen tijd verrijkt met de opening van nachtzaak Hans en Brietje in de Herenstraat en Café De Weduwe van Indië in de Nieuwe Schoolstraat. Samen met de op stapel staande heropening van de Stras kan gesproken worden van een opleving van de homohoreca in Den Haag. Samen met bekende zaken als de Stairs, De Landman, Café Achterom, De Vink, het Basta café, The Boss en de Triomfbar is er ruim aanbod.

Vorig jaar moest de Haagse gayscene nog genoegen nemen met een magere 6.5 bij de beoordeling door Gay.nl. Kritiekpunt was niet zozeer het aanbod (dat sinds het bezoek dus verder is uitgebreid), maar vooral de (te) beperkte openingstijden in de Haagse horeca. Deze maand worden de openingstijden verruimd. Naast gebieden waar vrije openingstijden gelden, zoals het Plein en de Grote Markt en de zaken met een nachtvergunning, heb ik voorgesteld in de hele stad voor alle café’s de openingstijden te verruimen tot half drie op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht. Daarna kun je dan alsnog naar een nachtzaak. Het nieuwe Hans en Brietje (tegenover Het Feest van Sinterklaas) heeft een nachtvergunning, dus daar kan roze worden doorge(s)tapt. Het college van burgemeester en wethouders heeft al ingestemd met het liberalere horecabeleid. Hopelijk volgt de gemeenteraad deze maand. Dat zal Den Haag in de toekomst nog aantrekkelijker maken.

De roze stem zal een belangrijke rol spelen in die toekomst. Gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero en wit en zwart blijft het motto van de VVD. Minder regels en minder bureaucratie. Vrijheid en verdraagzaamheid horen hand in hand te gaan. Seksuele geaardheid mag geen belemmering zijn in het onderwijs, niet bij onderwijzers en niet bij leerlingen. En: niet waar je vandaan komt, maar waar je naartoe wilt telt. Ik hoop van harte dat de lezers van Gay&Night mij willen steunen om van Den Haag een nog leukere (roze) stad te maken door op 3 maart op mij te stemmen. (Overigens zijn Arjen Lakerveld, Edy Bruinooge, Nathan Soomer en Jeroen van Dijken ook roze kandidaten.)

Frits

Noot van de redactie: de columns van Frits zijn vanaf volgende maand alleen nog te lezen in maandblad Gay&Night. De redactie wil Frits graag bedanken voor z'n inzet!