Het is de eerste keer dat iemand met zo'n hoge functie in het leger zich over DADT uitspreekt. Mullen zegt zich te storen aan "wetgeving die mensen dwingt te liegen over wie ze zijn, zodat ze hun medeburgers kunnen verdedigen".

Uitvoering
Obama heeft altijd gezegd het DADT-beleid af te willen schaffen. Hij haalde deze uitspraken vorige week weer aan tijdens zijn State of the Union toespraak. Inmiddels is het balletje aan het rollen en heeft de minister van Defensie een werkgroep ingesteld om de afschaffing soepel te laten verlopen. "Het gaat niet om de vraag óf we gaan veranderen, maar om de vraag hoe we het het beste kunnen uitvoeren," aldus Robert Gates van Defensie.

Don't ask, don't tell werd in 1993 onder het bewind van Bill Clinton ingevoerd. De strekking van het beleid is: zolang homoseksuele militairen niet voor hun geaardheid uitkomen, mogen ze bij Defensie blijven werken.

CF

Lees ook:
» 'Einde Don't Ask, Don't Tell in 2010' (19) reacties
» Grote mars voor homorechten (18) reacties
» Obama op homobenefiet (18) reacties
» 'Obama, doe iets aan homowet!' (18) reacties
» Obama: "Heb geduld!" (35) reacties
» Don't Ask, Don't Tell onder vuur (18) reacties
» Amerikanen voor homo's leger (16) reacties
» Don't ask, don't tell blijft nog even (14) reacties
» Obama's homoplannen (54) reacties
» Don't Ask-Don't Tell, verleden tijd (7) reacties
» Adviseur Obama homofoob (22) reacties
» Obama's plannen voor homo's (38) reacties
» Clinton wil homo's helpen (53) reacties