1. Tim Aarts (28, Haarlem), verkiesbaar voor GroenLinks
Op zijn website schrijft Tim: ‘De beste ideeën ontstaan op het toilet’ is exact zo’n uitspraak waar ik echt niks mee kan. Waarom zou ik in mijn eentje moeten broeden op een oplossing? Geef mij maar een gesprek met betrokkenen, zodat de oplossing dicht bij de feiten staat. Voor mij is dát ook de reden dat ik raadslid wil worden (al noem ik het zelf liever volksvertegenwoordiger). Ik geloof in de maatschappij – noem me naïef – en heb de ervaring dat nieuwsgierigheid, openheid en dialoog leiden tot oplossingen. Ik ben daarom ook niet bang voor iets vreemds of iets nieuws: zolang iets met de juiste bedoelingen gedaan wordt, komt het vast wel in orde.

2. Selçuk Akinci (31, Breda), verkiesbaar voor GroenLinks
Op zijn website schrijft Selçuk: In Breda ben ik sinds 2002 lid van de gemeenteraad. Daarvoor was ik al lid van de steunfractie. Hoewel je het raadslidmaatschap volgens sommigen niet als ‘werk’ mag bestempelen, beschouw ik het wel degelijk zo. Werk impliceert immers dat je er een substantiëel gedeelte van je tijd insteekt en je taken, zowel in als buiten de raad, zo goed mogelijk probeert te vervullen. Het raadswerk is wat mij betreft dan ook moeilijk te combineren met een full-time job. Dit zou te veel ten koste gaan van de noodzakelijke gedegen voorbereiding en de contacten met de inwoners van de stad. In Breda wordt nogal eens geklaagd over de werkdruk van raadsleden en de te lage vergoeding. Je zult mij daar niet over horen.

3. Jeroen van Dijken (26, Den Haag), verkiesbaar voor VVD
Op zijn website schrijft Jeroen: Mijn naam is Jeroen van Dijken. Ik ben de jongerenkandidaat voor de VVD Den Haag tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Ik zet mij in voor jongeren, studenten en starters in Den Haag. Ik zet mij in voor stageplaatsen om je opleiding af te ronden, voldoende en goede studentenwoningen en een gezonde economie zodat elke Haagse jongere en student in onze mooie stad een baan vindt.

4. Marco Florijn (32, Leeuwarden), verkiesbaar voor PvdA
Op zijn website schrijft Marco: Ik ben PvdA-lid omdat ik solidariteit zeer belangrijk vind. De PvdA houdt bij belangrijke beslissingen rekening met de belangen van verschillende bevolkingsgroepen. Beslissingen moeten altijd getoetst worden aan het rechtvaardigheids- en gelijkheidsprincipe.
Helaas zie ik te vaak dat mensen met een lager inkomen de zwaarste financiële klappen krijgen. Een sociaal-democraat schenkt bij het verdelen van middelen extra aandacht aan de positie van de 'financieel minder draagkrachtigen' en dat is een heel belangrijk uitgangspunt voor mij.

5. Jonathan de Jong (19, Almere), verkiesbaar voor D66
Op zijn website schrijft Jonathan: Al mijn hele leven (hoewel dat nog kort is vergeleken met de oude rotten in dit vak) heb ik een beeld gehad dat er zoveel fout is om ons heen, van de manier hoe mensen denken, tot de manier hoe we de wereld hebben gemaakt. D66 is een partij die niet zomaar wat stemmen probeert te winnen, maar een partij die verschil wil maken binnen onze samenleving en het minst erge idee niet het beste idee noemt.

6. Ardin Mourik (28, Utrecht), verkiesbaar voor CDA
Ik ben kandidaat in Utrecht voor het CDA. Een beter huwelijk dan Utrecht en CDA kan ik niet bedenken. Utrecht is de mooiste stad van het land: open, gezellig en kleinschalig. Het CDA is voor mij de partij die veiligheid, integratie en leefbaarheid van steden op de agenda zet. In Utrecht moet iedereen zich veilig blijven voelen, ongeacht welk kleurtje of geaardheid je hebt. Daar ga ik voor!

7. Hayke Tjemmes (29, Zwolle), verkiesbaar voor D66
Op zijn website schrijft Hayke: In de komende vier jaar wil ik mijn bijdrage leveren aan een gemeenteraad dat een ander, sterker geluid laat horen. Een ander geluid, dat ja zegt en uitgaat van de kracht van alle Zwollenaren. Dat ja zegt voor een gemeente die de Zwollenaren stimuleert; de Zwolse ondernemers en burgers de ruimte geeft en zo zorgt voor maximale persoonlijke en zakelijke groei. Dat ja zegt voor maximale zelfstandigheid voor iedereen: dus maatwerk voor wie hulp nodig heeft, zoveel mogelijk vanuit de kracht van het individu.

8. Paul Werensteijn (23, Utrecht), verkiesbaar voor TON
Ik ben verkiesbaar voor TON omdat de huidige politiek de problemen in de Nederlandse samenleving niet durft aan te pakken. Wij willen door middel van normhandhaving en heropvoedingstrajecten ontspoorde jongeren weer op de rails krijgen. Als ouders nalatig zijn in de opvoeding volgen hier maatregelen op. Daarnaast snijden wij in het ambtenarenapparaat, wij willen minder ambtenaren en minder regels. Trots op Nederland is er voor iedereen in Nederland ongeacht afkomst, geloof, geslacht en geaardheid. Wij gaan voor een veilig, sociaal en financieel gezonde gemeente waarin iedereen meedoet.

Er stond nog een extra kandidaat op de shortlist: Paul ter Linden die verkiesbaar is voor de PVV in Den Haag. Hij heeft echter nog voor de lancering van de poll aangegeven niet aan de poll te willen deelnemen. Voor wie toch nieuwsgierig is, een foto van Paul vind je hier!