Veel mensen kennen je, maar lang niet iedereen weet wie je bent en wat je doet. Kun je wat meer over jezelf vertellen?
’Ik werk al geruime tijd als beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik houd me daar bezig met de aanpak van sociale onveiligheid, overlast, onveiligheidsgevoelens, fysieke verloedering en onderzoeken op het gebied van veiligheid. Sinds 1996 woon ik in Amsterdam. Sinds april vorig jaar heb ik een relatie met Lamro, mijn Indonesische vriend uit Medan (Sumatra) met wie ik ook samenwoon. In het weekend ga ik graag uit met mijn vrienden in de Reguliersdwarsstraat en de gaybars aan de Amstel. Sinds 1998 ben ik politiek actief voor de VVD. Ik ben begonnen als fractievoorzitter in het stadsdeel Oud-West wat nu opgaat in het nieuwe stadsdeel West. Sinds 2002 zit ik in de Gemeenteraad van Amsterdam. In de raad ben ik woordvoerder op de terreinen diversiteit, verkeer en parkeren, milieu, openbare ruimte groen en dienstverlening.’

Ok, cut-the-crap, wat heb je allemaal bereikt de afgelopen vier jaar voor homo's in Amsterdam?
'Oh jee, ik ben denk ik behoorlijk actief geweest en zal dus niet alles noemen. Het belangrijkste onderwerp waar ik iedere keer weer aandacht voor heb gevraagd is de veiligheid van homo’s, lesbo’s, travestieten en transgenders. Helaas was dat nodig omdat diverse onderzoeken aangeven dat het aantal hate crimes tegen homo’s gestegen is en veel te hoog is. Daarom heb ik diverse eigen voorstellen gedaan die moeten leiden tot een zero tolerance aanpak van anti-homoseksueel geweld. Veiligheid van homo's is voor ons echt een speerpunt. Een paar jaar geleden werd een homo in Oud-West steeds flink lastig gevallen door een stel Marokkaanse jongens die hem nariepen, steentjes naar hem gooiden en ‘homo’ groot op zijn raam kalkten. Toen hij zijn beklag deed bij instanties als de politie, het stadsdeel en de woningcorporaties bleek iedereen langs elkaar heen te werken. Op mijn initiatief is er een gecoördineerde aanpak van dit soort onacceptabele overlast gekomen via de zogenaamde meldpunten overlast in de stad. Ook zijn er extra politiesurveillances gekomen. Daarnaast heb ik samen met Marijn Ornstein, een ander VVD-gemeenteraadslid, in december 2008 een voorstel ingediend om camera's op te hangen in de homo-uitgaansgebieden zoals de Reguliersdwarsstraat en dit voorstel werd ook breed in de raad gesteund. De burgemeester heeft ons pas in augustus 2009 laten weten dat hij ook toestemming gaf om ze op te hangen. En vervolgens hangen ze er nu, februari 2010, nog steeds niet: ‘de procedures en de inspraak nemen meer tijd dan gepland’. Werkelijk een grof schandaal! Over dat soort bureaucratische stroperigheid kan ik me enorm opwinden. Bureaucratie mag de aanpak van veiligheid niet in de weg zitten. Nooit!
Ook ben ik toen het huidige christelijk-sociale betuttel kabinet begin 2007 aantrad dat de ruimte gaf aan trouwambtenaren om te weigeren homohuwelijken te sluiten meteen zelf met het voorstel in de Amsterdamse gemeenteraad gekomen dat je alleen Amsterdamse trouwambtenaar kunt zijn of worden als je álle huwelijken voltrekt, ook die tussen mensen van hetzelfde geslacht. Verder heb ik namens de VVD hard gewerkt aan extra gemeentelijke ondersteuning van gay evenementen zoals de Gay Pride en wordt nu al twee jaar op mijn initiatief begin augustus het hele centrum met Gay Pride vlaggen getooid. Daarnaast was het mijn VVD-collega Aartjan Hoolsema in het stadsdeel Centrum die het initiatief heeft genomen voor de avondafsluiting van de Reguliersdwarsstraat voor auto's in de zomer en die geregeld heeft dat regenboogvlaggen als enige in het centrum wel mogen blijven hangen.'

Amsterdam is een stad waar veel homo's wonen. Moet je dan nog zoveel doen op het gebied van homo-emancipatie? Horen bepaalde issues niet gewoon bij de grote stad?
'Nee, juist in een van oudsher tolerante stad als Amsterdam waar in de afgelopen decennia homo’s van over de hele wereld naartoe kwamen om hier hun vrijheid als homo te beleven, is het onacceptabel dat die tolerantie nu weer onder druk komt te staan door toegenomen geweld en intolerantie. Dit moet een halt worden toegeroepen; we moeten intolerant tegen intolerantie zijn. De VVD wil dus de komende jaren onder andere gebieds-, straat- en contactverboden voor jongeren die continu homo’s, lesbo’s en transgenders lastigvallen op straat, thuis of tijdens het uitgaan. Daarnaast moet de voorlichting over homoseksualiteit uitgebreid worden naar álle middelbare scholen – ook de orthodox christelijke en islamitische scholen die dat nu weigeren - en ook naar de basisscholen. Op mijn initiatief is er een aantal jaar geleden extra geld vrijgemaakt hiervoor, de komende jaren moet dit voortgezet en waar mogelijk uitgebreid worden.’

Veiligheid is belangrijk. Maar wordt het wel veiliger met meer politie en meer camera's? Is dit niet allemaal schijnveiligheid? Leuk voor de bühne, maar als je wordt lastiggevallen als homo is er meestal geen politie in de buurt.
'Politiesurveillance is altijd goed en heeft een sterk preventief effect. Camera's hebben naast een preventieve werking met name als voordeel dat de 'pakkans' een stuk groter wordt omdat er beelden beschikbaar zijn. Zoals ik al aangaf, is het te triest voor woorden dat dit college het nog steeds niet voor elkaar heeft gekregen om de camera's op te hangen in de homo-uitgaansgebieden. Het incident dat recent plaatsvond bij de winkel van Gays&Gadgets maakt keihard duidelijk dat de pakkans wordt vergroot. Sterker nog, de verdachte die op de beelden te zien is, heeft zichzelf al aangegeven. De politie zal moeten uitzoeken wat er nu precies is gebeurd, maar ik geloof niet dat deze verdachte zich had gemeld als er geen beelden waren geweest. Camera's hebben dus wel degelijk nut maar het is (nog) niet voldoende. Daarom wil de VVD ook dat de politie lokhomo's gaat inzetten om actief geweld tegen homo's een halt toe te roepen.'

Een 'lokhomo'?

'Een lokhomo is een stel; man-man of vrouw-vrouw, dat op straat duidelijk homoseksueel - maar niet provocerend - gedrag laat zien. Hand in hand lopen, af en toe genegenheid voor elkaar tonen. Wat hetero's op straat probleemloos kunnen doen zonder in elkaar geslagen te worden. Dit stel bestaat uit politieagenten. Worden ze lastiggevallen dan kunnen ze gelijk degene die hen lastig valt oppakken. Een vergaande methode maar uitermate effectief om iemand op heterdaad te betrappen op en te bekeuren voor discriminatie, agressie of geweld.'

Ik vraag me nu vooral af hoe zo'n lokhomo eruit ziet?
[lacht] 'Ja, ik kan me voorstellen dat je je dat afvraagt. Maar zoals je zelf al aangeeft: vaak is er geen politie in de buurt en op elke straathoek een camera hangen is ook geen optie. Wat we nu weten is dat de veiligheid van homo's in Amsterdam zorgelijk is. Daar komt nog bij dat homo's lang niet altijd zichzelf kunnen zijn. Dus wat we nu zien aan geweld is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Ik hoor geregeld van homo's dat ze wel oppassen met hand in hand lopen of elkaar een zoen geven of van travestieten dat ze niet als zodanig de straat op durven. Liever een beetje minder duidelijk homo zijn dan een klap in je gezicht krijgen. Dat begrijp ik goed, maar dat betekent dus dat je niet vrij bent in Amsterdam als homo, als lesbo, als travo, of als trangender. Dat kan echt niet. Daar moeten we tegen strijden en dat zal ik ook altijd blijven doen.'

Gaat dit niet een beetje ver? Je gaat lekker het bloed onder de nagels van andersdenkenden halen en als ze reageren pak je ze op. Acceptatie kan je toch niet afdwingen?
'Wij hebben als politici maar een beperkte invloed op hoe mensen denken over dit soort onderwerpen. We kunnen geen acceptatie van homoseksualiteit afdwingen nee. Maar, hoe je ook over homo's denkt: je blijft wel van homo's af! Geweld is echt altijd onacceptabel. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan het vergroten van de acceptatie door voorlichting. Zoals ik al zei maak ik me al lang hard voor verplichte voorlichtig op scholen en overigens ook door het jongerenwerk. Maar voorlichting kost tijd en in de tussentijd wordt er weer iemand in elkaar getrapt. Dit willen we echt een halt toeroepen, genoeg is genoeg. Vandaar deze maatregel. Als de lokhomo's overigens nauwelijks te maken krijgen met discriminatie, agressie of geweld dan weten we ook veel meer over de omvang van het probleem. Het is een uitstekende veiligheidsindicator. En als het veiliger wordt kun je tenminste weer gewoon met je vriendje door Amsterdam wandelen. En zo hoort het. Dat is ons Amsterdam.'

Is 'ons Amsterdam' nog wel Gay Capital?
'Amsterdam is gelukkig nog steeds ‘mijn stad’; een stad waar veel te doen en te beleven is voor homo’s, en zeker nog steeds één van de gay capitals in de wereld. We moeten echter zorgen dat we weer meer de lead pakken ten opzichte van andere steden als Barcelona, Berlijn en Keulen. Een homomuseum maar juist ook meer en gevarieerdere gay evenementen moeten hier in het bijzonder voor zorgen: Amsterdam moet bruisender en uitdagender worden voor homo's. Het initiatief moet hiervoor wel primair uit de gay community zelf komen. De gemeente moet zelf geen feesten gaan organiseren, clubs of kroegen openen. Wel moet de gemeenten subsidie geven aan nieuwe, innovatieve evenementen en grote gevestigde evenementen als de Gay Pride. En nog zeker zo belangrijk; de gemeente moet snijden in de regelbrij voor evenementen en horeca, onzinnige regels schrappen en meer handhaven met gevoel en verstand in plaats van dogmatisch! Het verbod op staand drinken op terrassen moet opgeheven worden, net als het verbod op hangbanken in smalle straten als de Zeedijk. Het wordt zo steeds moeilijker voor de gay community om leuke dingen te organiseren. Dat moet anders. Je ziet dat ook door dit soort regelgeving feesten als Wasteland niet meer in Amsterdam worden gehouden. De VVD wil dit soort regels schrappen, evenementen financieel ondersteunen en zo de gay community zelf meer mogelijkheden geven om Amsterdam weer echt Gay Capital van de wereld te maken!’

---update 11 februari 2010---
In het roze debat van COC Amsterdam heeft wethouder diversiteit Freek Ossel gezegd geen principiele bezwaren tegen het lokhomo-plan te hebben.