Plasterk en de andere PvdA-bewindspersonen traden vanmorgen af, toen bleek dat het kabinet het niet eens kon worden over de kwestie-Uruzgan.

Neerings roemt Plasterk’s inzet voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. ‘Er kwam onder Plasterk’s leiding weer een ambitieus homo-emancipatie beleid, het budget verdubbelde en ook op het gebied van wetgeving werd vooruitgang geboekt’, aldus de COC-voorzitter. ‘Uit alles bleek dat dit onderwerp hem na aan het hart lag. Plasterk heeft veel betekent voor de homo-emancipatie in Nederland.’

Neerings pleit er voor dat er ook in een nieuw kabinet een minister van homo-emancipatie komt. ‘Het kabinet moet leiderschap tonen waar het gaat om de emancipatie van homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders. Zoals de afgelopen periode is gebleken, kan een goede minister daarbij de vliegwielfunctie vervullen.’

Plasterk is momenteel nog steeds minister, koningin Beatrix neemt het ontslag van de PvdA-ministers in beraad.