Er valt genoeg te zeggen over de val van het kabinet. We weten zeker dat het niet aan de ChristenUnie heeft gelegen. André Rouvoet zit nu nog steeds te huilen. Ongetwijfeld was de arrogante machtspolitiek van het CDA wél een belangrijke oorzaak. De directe aanleiding was echter vrij onomstreden een verkiezingsmanoeuvre van de PvdA. Onder het nogal gedurfde motto “wij houden ons aan onze belofte” hoopt Wouter Bos de schade bij de eerstvolgende verkiezingen wat te beperken.

Nu zijn die verkiezingen aanstaande woensdag voor de gemeenteraad.

Wellicht was u dat alweer vergeten. De landelijke kopstukken van de politieke partijen in ieder geval wel. Zij denderen voort in hun onderlinge straatgevechten en overvleugelen de campagnes van hun lokale partijgenoten volledig. Ze speculeren al volop over nieuwe regeringscoalities, terwijl straks toch echt eerst de colleges van burgemeester en wethouders in Den Helder, Meppel en Helmond gevormd moeten worden.

Natuurlijk is het aanlokkelijk om het te hebben over de landelijke politiek. Ik doe er zelf ook vrolijk aan mee. Iedereen heeft de soap rond Balkenende IV op tv kunnen volgen. En met de dreigende machtsgreep van Wilders en de complete versnippering van het politieke landschap zijn het ook nog eens extra spannende tijden.

Daar komt bij dat Gemeenteraadsverkiezingen zogenaamde “tweedegraads” verkiezingen zijn.

Kort door de bocht komt dit erop neer dat kiezers deze verkiezingen van minder belang vinden dan bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen. Tweedegraads verkiezingen worden daarom vaak gebruikt om een signaal af te geven. Zo krijgen de partijen tussendoor een idee of ze goed bezig zijn.
De kiezer voelt zich dan ook vrij het hart te laten spreken. Op lokaal, provinciaal of Europees niveau gunt u die sympathieke kleine partij uw stem wel. Maar als het er straks echt om gaat, vindt u de machtsvraag toch net wat belangrijker. De signaalstem wordt niet door iedereen gewaardeerd, maar het is dus wel een begrijpelijk fenomeen.

Dit keer is het echter niet nodig.

U mag immers in juni al naar de stembus voor de Tweede Kamer. Waarom zou u dan nu nog een signaal afgeven? U kunt beter over drie maanden rechtstreeks laten weten wat u van het landelijke gebeuren vindt. Zo kunt u uw stem woensdag eens gebruiken waarvoor zij bedoeld is: de gemeenteraad.

Lokale politiek spreekt niet zo tot de verbeelding en de kans is groot dat u het niet echt volgt. Maar feit is wel dat deze bestuurslaag u het meest direct raakt. Denkt u eens aan uw woonplaats. Wat zit u dwars? Wat wilt u anders zien of juist behouden? Wilt u graag een fietstunnel op dat gevaarlijke kruispunt? Vindt u de openingstijden voor de horeca wel erg streng? Bent u bang dat ook de laatste bomen in uw straat gekapt gaan worden?

Kijk eens op de websites van GroenLinks Oss, VVD Leiden of Gemeentebelangen Overbetuwe.

U zult zien dat ze er allemaal een standpunt over hebben. Waarschijnlijk ziet u bovendien ideeën over veel meer thema’s waar u eigenlijk ook een heel sterke mening over heeft. Stem daarom woensdag nu eens echt uit lokale overwegingen. Stop uw frustraties over de landelijke politiek nog even in de koelkast. U kunt ze er snel genoeg weer uit halen.

Daar kom ik binnenkort op terug. Ik blijf namelijk gewoon.