Tijdens de dialoog tussen Scherff en Henk Krol kwam de stelling ‘priesters plegen kindermisbruik door hun celibatair leven’ ter tafel. Scherff: “Daar zal vast wel een relatie tussen zitten, het lijkt me gek om dat te ontkennen.”

Tegen Gay.nl voegde Scherff toe: “Als je celibatair leeft, heeft dat vast zo z’n gevolgen. Ik heb niet veel zin om daar veel over uit te weiden. Ik kan de stelling niet hard maken, maar ik kan me voorstellen dat er een relatie tussen bestaat.”

Ook zei Scherff niet te weten wat wetenschappelijk onderzoek uitwees. Krol zei dat onderzoek uitwijst dat niet alleen in kerken waar celibatair geleefd wordt kindermisbruik plaatsvindt, maar in alle kerken. Scherff reageert: "Maar dat geldt volgens mij voor veel plaatsen waar volwassenen met kinderen omgaan: in de scouting, in het onderwijs, bij sport, in het gezin en inderdaad ook in de kerk.”

In dezelfde uitzending bevestigde Scherff te geloven dat bidden HIV kan genezen, een uitspraak die hij in februari deed tegen Gay.nl en veel opschudding veroorzaakte.

Hugo Scherff zelf is getrouwd en leeft dus niet celibatair. Celibatair leven (leven zonder seks) komt vooral voor in de katholieke kerk. De katholieke kerk is om een reactie gevraagd, maar de persvoorlichters wensten Gay.nl niet telefonisch te woord te staan.

KS