De ene keer kiest Norrie (48) voor een mannentoilet, dan weer voor een vrouwenkleedkamer. De als man geboren Schot emigreerde als kind naar Australië en onderging daar een geslachtsveranderende operatie.

Dat beviel echter niet en daarom besloot Norrie zich als geslachtsloos te laten inschrijven. Ambtenaren van de burgerlijke stand werkten hieraan mee omdat uit medisch onderzoek was gebleken dat Norrie inderdaad geslachtsloos is. 

De regering van de deelstaat heeft inmiddels het document met daarop Norrie's geslacht ongeldig verklaard. De verklaring was dat een officieel document pas geldig is als je als man of vrouw geregistreerd staat.