De bedoeling van die ene voorwaarde is dat er een les moet zitten in de films waar homo's in voor komen. De homo's moeten aan het einde van de films uit het streng Islamitische land voor het andere geslacht vallen of op z'n minst spijt hebben van hun daden.

Censuur
Toch is dit volgens organisaties een stap vooruit, omdat tot nog toe dergelijke passages uit boeken en films gebannen werden. Maleisië zag ze als "schadelijk voor de morele waarden of religieuze gevoelens". De censuur wordt opgeheven, maar er is dus een serieuze 'maar'. "We moeten het goede laten overwinnen op het kwade", legt Puad Onah uit.

Er mag nog echter niet gezoend worden, er is geen naakt te zien en seks is helemaal uit den boze. Puad Onah: "Er is ons gevraagd rekening te houden met de impact van de film op de publieke orde, religie, socio-culturele evenementen en morele waarden."

CF