Vorig jaar kondigde voormalig minister Koenders de stopzetting aan van deze subsidies. Hij zei af te willen van de verdeeldheid en de versnippering. Ook de vanzelfsprekendheid waarmee deze organisaties al jarenlang subsidie ontvangen stond hem tegen. CDA-minister Maxime Verhagen heeft dat plan nu uitgewerkt.

Toetsingronde
Nu wordt er gewacht op een volgende toetsingsronde waarin wordt bekeken of deze organisaties hun subsidies kunnen behouden. Ook het Aids Fonds zit in onzekerheid. Zij weten niet waarom de aanvraag is afgewezen, omdat er nog geen toelichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken is ontvangen. "We zijn redelijk in shock en moeten nog kijken of we bezwaar kunnen aantekenen”, lichtte directeur Ton Coenen toe. Hij vreest dat de programma's, die veelal al jaren lopen, moeten stoppen als de bijdrage wegvalt.

Ontwikkelingshulp
Coenen vindt het vreemd dat juist de hiv/aidsprojecten geen geld meer ontvangen, omdat juist uit een onlangs verschenen rapport bleek dat dit een van de vier thema's is waar Nederland goed in is. De hulp richt zich voornamelijk op mensen met hiv, homo's, biseksuele mannen, junks en mensen in de seksindustrie. "Het gaat om mensen die in andere landen buiten het normale programma vallen", aldus Coenen. De projecten lopen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het oosten van Europa.

Het Aidsfonds raakt niet de gehele subsidie kwijt maar alleen dat van Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast krijgt het Aids Fonds ook een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid en leeft het op geld van donateuren en loterij-opbrengsten.

CF