Ook al zijn trans-, bi- en homoseksuelen al goed geaccepteerd in het Vlaamse ambtenarenbestaan, toch hebben sommige mensen nog steeds problemen met de geaardheid van hun collega’s. Daarom is ‘Overuit’ in het leven geroepen. Daar kunnen de trans-, bi- en homoseksuelen terecht als ze over problemen willen praten die ze tegenkomen tijdens het werk, maar ook om ervaringen met elkaar uit te wisselen of gewoon in een informele sfeer te kunnen praten met hun heteroseksuele collega’s.

Ingrid Pelssers, een Vlaams emancipatieambtenaar, zegt het volgende: “Uit personeelsonderzoek blijkt dat collega’s die niet heteroseksueel zijn soms nog geconfronteerd worden met verbale intimidatie en seksueel getinte opmerkingen. Doordat ze te weinig het signaal krijgen dat hun geaardheid oké is, stellen ze hun coming-out op het werk vaak lang uit en blijven ze met hun ‘geheim’ zitten. Dat is jammer, want ze lopen zo meer kans op stress en kunnen zich minder ontplooien”.

Dat een geaardheidvriendelijke werkplek loont, weet de Vlaamse overheid zeker. Trans-, bi- en homoseksuelen die geaccepteerd worden door hun collega’s zijn loyaler, functioneren beter en zijn daarnaast erg gemotiveerd.

Op vrijdag 7 mei wordt ‘Overuit’ feestelijk geopend bij de start van de Brusselse regenboogweek.

DvdB